# واقعیتهای_تلخ_زندگی

یک دقیقه سکوت...!

 رســم است بـه یـاد قـربـانیــان یکــ دقیقـــه سکـــوت کننــد!پـــس...    خــوش بــه حــال کــودکــان غـــزه . . .  که سالهاست ســـازمان ملل بــه حرمتشـــان سکــوت کـــرده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید