# دلتنگی

استکان خالی

استکــان‌هــای خــالــی را کــه نگــاه مــی‌کنــم؛گلــویــم،بــه خــاطر چــای‌هــایــی کــه بــا تــو نخــورده‌ام،چقــدر مــی‌ســوزد . . .فـریــاد نـاصــــــری
/ 1 نظر / 40 بازدید